UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Historii Sztuki Al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań, tel/fax: +48 (061) 852-66-64, mail: arthist@amu.edu.pl
Studia w Poznaniu Studia w Gnieznie Studia Podyplomowe
Międzynarodowa konferencja naukowa Re-konstrukcje

 erdecznie zapraszamy na współorganizowaną przez Instytut Historii Sztuki UAM konferencję naukową "Re-konstrukcje. Miasto, przestrzeń, muzeum, przedmiot", która odbędzie się w dniach 7-10 października 2015 roku w Centrum Kultury Zamek. Jest to 23 sympozjum Grupy Roboczej niemieckich i polskich historyków i konserwatorów. 

Program sesji znajduje się tutaj.

Promocja książki Anety Bukowskiej "Najstarsza katedra w Poznaniu. Problem formy i jej genezy w kontekście architektury około roku 1000".
Instytut Historii Sztuki UAM Poznań oraz Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu mają zaszczyt zaprosić na promocję książki o przedromańskiej katedrze w Poznaniu. W trakcie spotkania oprócz Autorki głos w dyskusji na temat książki zabiorą prof. S. Skibiński (historia sztuki), prof. M. Kara (archeologia) i prof. D. Sikorski (historia). W trakcie spotkania książkę opublikowaną przez Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana" z Krakowa, będzie można nabyć w promocyjnej i bardzo atrakcyjnej cenie. Będzie również możliwość zwiedzenia krypty katedralnej i obejrzenia reliktów przedromańskiej architektury z komentarzem Autorki książki.
Księga kondolencyjna Profesora Piotra Piotrowskiego
Pod tym adresem mogą Państwo dokonywać wpisów do internetowej ksiegi kondolencyjnej Profesora Piotra Piotrowskiego.
Piotr Piotrowski - "Nagroda za Człowieczeństwo"
W ramach wspomnień o Profesorze Piotrowskim, polecamy artykuł.
Odszedł Profesor Piotr Piotrowski

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 3 maja zmarł prof. dr hab. Piotr Piotrowski (1952-2015).
Profesor Piotr Piotrowski
Był Profesorem zwyczajnym i Członkiem Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, pracownikiem i wieloletnim dyrektorem (1999-2008) Instytutu Historii Sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2009-2010 był Dyrektorem Muzeum Narodowego w Warszawie, w latach 1992-1997 pracował jako Kurator Galerii Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Poznaniu, od 1971 do 1975 roku współtworzył poznańską galerię Akumulatory 2. Profesor gościnny w Bard College (2001), Center for Curatorial Studies w Nowym Jorku (2001), na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie (2003), Uniwersytecie Warszawskim (2011, 2012-2013), Uniwersytecie Humboldta w Berlinie (2011-2012), Central European University w Budapeszcie (2002, 2009), w Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej w Pradze (2012). Stypendysta między innymi Fundacji Getty'ego na Columbia University (1994), Goethe Institut, Getty Institute in Visual and Cultural Studies na University of Rochester (1997), Institute for Advanced Study w Princeton (2000), Clark Art Institute (2009), paryskiej École Normale Supérieure (2013), oraz The Getty Research Institute w Los Angeles (2015).
Profesor Piotr Piotrowski był światowej sławy specjalistą w dziedzinie sztuki nowoczesnej i współczesnej Europy Wschodniej i Środkowo-Wschodniej, badaczem globalnej sztuki i historii sztuki, zaangażowanym również w studia muzealne, autorem kilkuset artykułów naukowych opublikowanych w prestiżowych czasopismach i monografiach zagranicznych. Opublikował czternaście książek - między innymi Dekadę (1991), nominowane do nagrody Nike Znaczenia modernizmu (1999), Awangardę w cieniu Jałty (2005, wydaną także po angielsku jako In the Shadow of Yalta oraz po chorwacku), Agorafilię (wydaną po angielsku jako Art and Democracy in Post-Communist Europe), Muzeum krytyczne (ukazało się także po serbsku).
Profesor Piotrowski był członkiem wielu muzealnych rad oraz komitetów doradczych i redakcyjnych, laureatem prestiżowych nagród - między innymi Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe, Nagrody im. Ks. Prof. S. Dettloffa, im. Jerzego Stajudy za pracę z zakresu krytyki artystycznej, Nagrody im. Jana Długosza, Igor Zabel Award for Culture and Theory. Przede wszystkim jednak był szanowanym i niezwykle lubianym akademikiem i nauczycielem, promotorem licznych prac magisterskich i doktorskich oraz nieodżałowanym Przyjacielem i Kolegą.

O terminie uroczystości żałobnych poinformujemy w osobnym komunikacie.

Amerykański modernizm

Mamy zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na sesję naukową pt. "Amerykański modernizm. Kultura wizualna i refleksja estetyczna", zorganizowaną przez Instytut Historii Sztuki UAM. 
Termin konferencji: 25.04.2015.
Wszystkie kluczowe informacje są dostępne na stronie internetowej.


Komunikat Biblioteki IHS

Szanowni Państwo,

w okresie ferii Biblioteka IHS będzie czynna w następujących godzinach:

19.XII.br.                      -  do godz. 14.00

22, 23, 29, 30.XII.br. – do godz. 15.00

31.XII.br.                      – do godz. 12.00

5.1.2015                      – do godz. 15.00

W związku z powyższym, książki wypożyczane na czas świąteczny od czwartku 18.XII. br.

(o sygnaturach innych niż L) należy zwrócić w środę 7 stycznia 2015.

 

Informacje w sprawie rekrutacji na studia II stopnia
Termin składania dokumentów:
19 września, godz. 13:00-14:30 (pok. 315)

LUB

pocztą (decyduje data dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej):
Instytut Historii Sztuki UAM
Al. Niepodległości 4 (Collegium Novum)
61-874 Poznań
z dopiskiem: rekrutacja na studia II stopnia - II nabór

Wykaz wymaganych dokumentów:
1. wydrukowany i podpisany formularz internetowy stanowiący podanie o przyjęcie na studia (do pobrania z systemu IR);
2. poświadczona przez UAM kopia świadectwa dojrzałości oraz poświadczona przez UAM kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
3. 1 aktualna fotografia kolorowa o wymiarze 35 x 45 mm (zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych);
4. poświadczona przez UAM kopia dowodu osobistego.

Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone 22 września 2014.

Podstawy prawne dotyczące dokumentacji zaliczeń i przebiegu studiów na UAM
Zarządzenie rektora w sprawie dokumentacji przebiegu studiów oraz prowadzenia elektronicznego dokumentowania przebiegu studiów z wykorzystaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów oraz zasady zapisywania się na zajęcia.
Przyjmowanie dokumentów na studia II. stopnia

Szanowni Państwo,
Informujemy, że został wyznaczony dodatkowy termin przyjmowania dokumentów na studia II stopnia -
9 września, godz. 17:30-19:00.

« < 1 - 2 - 3 > »
Rekordów: 21
Wyświetlono: od 1 do 10