UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Historii Sztuki Al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań, tel/fax: +48 (061) 852-66-64, mail: arthist@amu.edu.pl
Studia w Poznaniu Studia w Gnieznie Studia Podyplomowe
Historia wystaw sztuki kobiet w Polsce
Serdecznie zapraszamy na seminarium 'Historia wystaw sztuki kobiet w Polsce', współorganizowane przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które odbędzie się 10.12 w Słodowni w Starym Browarze. 
Program i abstrakty
Międzynarodowa konferencja naukowa Re-konstrukcje

 erdecznie zapraszamy na współorganizowaną przez Instytut Historii Sztuki UAM konferencję naukową "Re-konstrukcje. Miasto, przestrzeń, muzeum, przedmiot", która odbędzie się w dniach 7-10 października 2015 roku w Centrum Kultury Zamek. Jest to 23 sympozjum Grupy Roboczej niemieckich i polskich historyków i konserwatorów. 

Program sesji znajduje się tutaj.

Promocja książki Anety Bukowskiej "Najstarsza katedra w Poznaniu. Problem formy i jej genezy w kontekście architektury około roku 1000".
Instytut Historii Sztuki UAM Poznań oraz Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu mają zaszczyt zaprosić na promocję książki o przedromańskiej katedrze w Poznaniu. W trakcie spotkania oprócz Autorki głos w dyskusji na temat książki zabiorą prof. S. Skibiński (historia sztuki), prof. M. Kara (archeologia) i prof. D. Sikorski (historia). W trakcie spotkania książkę opublikowaną przez Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana" z Krakowa, będzie można nabyć w promocyjnej i bardzo atrakcyjnej cenie. Będzie również możliwość zwiedzenia krypty katedralnej i obejrzenia reliktów przedromańskiej architektury z komentarzem Autorki książki.
Księga kondolencyjna Profesora Piotra Piotrowskiego
Pod tym adresem mogą Państwo dokonywać wpisów do internetowej ksiegi kondolencyjnej Profesora Piotra Piotrowskiego.
Piotr Piotrowski - "Nagroda za Człowieczeństwo"
W ramach wspomnień o Profesorze Piotrowskim, polecamy artykuł.
Odszedł Profesor Piotr Piotrowski

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 3 maja zmarł prof. dr hab. Piotr Piotrowski (1952-2015).
Profesor Piotr Piotrowski
Był Profesorem zwyczajnym i Członkiem Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, pracownikiem i wieloletnim dyrektorem (1999-2008) Instytutu Historii Sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2009-2010 był Dyrektorem Muzeum Narodowego w Warszawie, w latach 1992-1997 pracował jako Kurator Galerii Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Poznaniu, od 1971 do 1975 roku współtworzył poznańską galerię Akumulatory 2. Profesor gościnny w Bard College (2001), Center for Curatorial Studies w Nowym Jorku (2001), na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie (2003), Uniwersytecie Warszawskim (2011, 2012-2013), Uniwersytecie Humboldta w Berlinie (2011-2012), Central European University w Budapeszcie (2002, 2009), w Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej w Pradze (2012). Stypendysta między innymi Fundacji Getty'ego na Columbia University (1994), Goethe Institut, Getty Institute in Visual and Cultural Studies na University of Rochester (1997), Institute for Advanced Study w Princeton (2000), Clark Art Institute (2009), paryskiej École Normale Supérieure (2013), oraz The Getty Research Institute w Los Angeles (2015).
Profesor Piotr Piotrowski był światowej sławy specjalistą w dziedzinie sztuki nowoczesnej i współczesnej Europy Wschodniej i Środkowo-Wschodniej, badaczem globalnej sztuki i historii sztuki, zaangażowanym również w studia muzealne, autorem kilkuset artykułów naukowych opublikowanych w prestiżowych czasopismach i monografiach zagranicznych. Opublikował czternaście książek - między innymi Dekadę (1991), nominowane do nagrody Nike Znaczenia modernizmu (1999), Awangardę w cieniu Jałty (2005, wydaną także po angielsku jako In the Shadow of Yalta oraz po chorwacku), Agorafilię (wydaną po angielsku jako Art and Democracy in Post-Communist Europe), Muzeum krytyczne (ukazało się także po serbsku).
Profesor Piotrowski był członkiem wielu muzealnych rad oraz komitetów doradczych i redakcyjnych, laureatem prestiżowych nagród - między innymi Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe, Nagrody im. Ks. Prof. S. Dettloffa, im. Jerzego Stajudy za pracę z zakresu krytyki artystycznej, Nagrody im. Jana Długosza, Igor Zabel Award for Culture and Theory. Przede wszystkim jednak był szanowanym i niezwykle lubianym akademikiem i nauczycielem, promotorem licznych prac magisterskich i doktorskich oraz nieodżałowanym Przyjacielem i Kolegą.

O terminie uroczystości żałobnych poinformujemy w osobnym komunikacie.

Amerykański modernizm

Mamy zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na sesję naukową pt. "Amerykański modernizm. Kultura wizualna i refleksja estetyczna", zorganizowaną przez Instytut Historii Sztuki UAM. 
Termin konferencji: 25.04.2015.
Wszystkie kluczowe informacje są dostępne na stronie internetowej.


Komunikat Biblioteki IHS

Szanowni Państwo,

w okresie ferii Biblioteka IHS będzie czynna w następujących godzinach:

19.XII.br.                      -  do godz. 14.00

22, 23, 29, 30.XII.br. – do godz. 15.00

31.XII.br.                      – do godz. 12.00

5.1.2015                      – do godz. 15.00

W związku z powyższym, książki wypożyczane na czas świąteczny od czwartku 18.XII. br.

(o sygnaturach innych niż L) należy zwrócić w środę 7 stycznia 2015.

 

Informacje w sprawie rekrutacji na studia II stopnia
Termin składania dokumentów:
19 września, godz. 13:00-14:30 (pok. 315)

LUB

pocztą (decyduje data dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej):
Instytut Historii Sztuki UAM
Al. Niepodległości 4 (Collegium Novum)
61-874 Poznań
z dopiskiem: rekrutacja na studia II stopnia - II nabór

Wykaz wymaganych dokumentów:
1. wydrukowany i podpisany formularz internetowy stanowiący podanie o przyjęcie na studia (do pobrania z systemu IR);
2. poświadczona przez UAM kopia świadectwa dojrzałości oraz poświadczona przez UAM kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
3. 1 aktualna fotografia kolorowa o wymiarze 35 x 45 mm (zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych);
4. poświadczona przez UAM kopia dowodu osobistego.

Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone 22 września 2014.

Podstawy prawne dotyczące dokumentacji zaliczeń i przebiegu studiów na UAM
Zarządzenie rektora w sprawie dokumentacji przebiegu studiów oraz prowadzenia elektronicznego dokumentowania przebiegu studiów z wykorzystaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów oraz zasady zapisywania się na zajęcia.
« < 1 - 2 - 3 > »
Rekordów: 22
Wyświetlono: od 1 do 10